Tag Archives: gittin

SEN GİTTİN YA….

SEN GİTTİN YA….

Sen gittin ya. Ben seni özledim. Sen gittin ya Ben sevdiğimi anladım Sen gittin ya Ben kendimle yüzleştim Sen gittin ya Kendimi ve seni tanıdım. Sen gittin ya sennn İyi …Oku